Επιτροπές

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παπαδόπουλος Ηλίας

Γαλλίδης Επαμεινώνδας

Ζιαζιάς Αναστάσιος

Αναπληρωματικοί ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τοπαλίδης Παύλος

Βογδόπουλος Ιωάννης

Στογιάννης Λεωνίδας

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σάββας Νικόλαος

Αποστόλου Ιωάννης

Φραντζόπουλος Δημήτριος

Κυρζόπουλος Πέτρος

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καγιόγλου Αχιλλέας

Κεφαλίδης Ανέστης

Τσιμεντερίδης Ιορδάνης

 

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Σάββας Νικόλαος

Τσιμεντερίδης Θεόδωρος

Παπαδόπουλος Αντώνιος

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Αποστόλου Ιωάννης

Κυρζόπουλος Πέτρος

Φραντζόπουλος Δημήτριος

ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ

Παπανικολάου Ζήσης

Κυρζόπουλος Πέτρος

Κορυφίδης Παναγιώτης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σάββας Νικόλαος

Κυρζόπουλος Πέτρος

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΙΚΤΩΝ -ΠΑΙΔΙΚΑ)

Φραντζόπουλος Δημήτριος

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος

Χατζηπαυλίδης Αναστάσιος

Νατσιόπουλος Ιωάννης

Παπανικολάου Ζήσης

Κορυφίδης Παναγιώτης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ

Αποστόλου Ιωάννης

Χατζηπαυλίδης Αναστάσιος

Παπανικολάου Ζήσης

Φραντζόπουλος Δημήτριος

 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σάββας Νικόλαος , Πρόεδρος Ε.Π.Σ.

Αποστόλου Ιωάννης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ε.Π.Σ.

Κυρζόπουλος Πέτρος , Γενικός Γραμματέας Ε.Π.Σ.

Φραντζόπουλος Δημήτριος , Αντιπρόεδρος Ε.Π.Σ.

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος , Ταμίας Ε.Π.Σ.

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος

Πανιτσίδης Γεώργιος

Κορυφίδης Παναγιώτης

Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Παπανικολάου Ζήσης

Κορυφίδης Παναγιώτης

Αποστόλου Ιωάννης

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Φραντζόπουλος Δημήτριος

Πανιτσίδης Γεώργιος

Χατζηπαυλίδης Αναστάσιος

Αποστόλου Ιωάννης

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ε.Π.Σ.

Σάββας Νικόλαος

Αποστόλου Ιωάννης

 

Νατσιόπουλος Ιωάννης

ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΣΑΛΑΣ – ΑΜΜΟΥ)

Σάββας Νικόλαος

Κορυφίδης Παναγιώτης

Κουτούλα Ευθυμία

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell