Προσωπικό – Συνεργάτες

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΦΑΝΗ ΤΑΡΤΟΡΑ