Ποινές Παραγόντων – Προπονητών

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ Παραγόντων – Προπονητών

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΣΩΜΑΤΕΙΟΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΗΣ

Ποινές Παραγόντων – Προπονητών 2017 - 2018

Α/ΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΣΩΜΑΤΕΙΟΗΜΕΡ. ΑΓΩΝΑΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣΑΙΤΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣΠΟΙΝΗ
1ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ09/09/201713/09/2017Έντονη διαμαρτυρία και υβριστική συμπεριφορά 25 ημέρες
2ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛΑ.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ20/09/2017-Έντονη διαμαρτυρίαΈγγραφη επίπληξη
3ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ 24/09/2017-Έντονη διαμαρτυρίαΈγγραφη επίπληξη
4ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜ. ΑΛΕΞ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ30/09/2017-Έντονη διαμαρτυρίαΈγγραφη επίπληξη